Τεχνολογία

Νέες τεχνολογίες στον τουρισμό

Η πλατφόρμα UrboTour χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους για την πληροφόρηση των τουριστών.

Κωδικοί QR, Bluetooth 4.0 και Augmented Reality (AR) μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη.

Έχουμε κατασκευάσει μια ενιαία λύση για να έχουν οι τουρίστες πρόσβαση στην ίδια πληροφορία, είτε μέσω Διαδικτύου είτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας TravellerCompanion.