Ξενοδοχεία

Δημιουργήστε έναν τουριστικό οδηγό μέσω ενός κωδικού QR

Τα ξενοδοχεία μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους κωδικό QR δίνοντας στους πελάτες τους δωρεάν, φορητό, τουριστικό οδηγό για την κοντινή τους περιοχή.

Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις λύσεις μας για δυναμικές ιστοσελίδες.