Τοπικές επιχειρήσεις

Προωθήστε την επιχείρησή σας!

Δημιουργήστε το δικό σας κωδικό QR με πληροφορίες για την επιχείρηση και τα  αξιοθέατα της περιοχής σας, εξυπηρετώντας ξένους και ντόπιους πελάτες.

Επίσης, εάν στην περιοχή σας χρησιμοποιείται το CityTour, υπάρχουν αρκετές ευκαρίες διαφήμισης σε πινακίδες στα τοπικά αξιοθέατα.