Μουσεία

Πρωτοποριακή εμπειρία

Τα μουσεία μπορούν να συνδέσουν τα εκθέματα τους με κωδικούς QR που θα δίνουν στους επισκέπτες πληροφορίες σε πολλές γλώσσες.

Η εμπειρία του επισκέπτη μπορεί να επίσης να βελτιωθεί με το TravellerCompanion και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.