Τοπικές Αρχές

Προωθήστε την περιοχή σας!

Οι δήμοι και άλλες τοπικές αρχές μπορούν να συνδέσουν τα αξιοθέατα τους με κωδικούς QR και να δώσουν στους επισκέπτες τους πρόσβαση στις πληροφοριακές ιστοσελίδες του CityTour.

Μπορούν επίσης να αποκτήσουν το BusTour και να επωφεληθούν από μια οικονομική και χρήσιμη λύση για τα δρομολόγια των τοπικών λεωφορείων.